Home
Resort Plan
Contact Us
Resort Plan
Activities & Nearby Places
Services & Facilities
Activities & Nearby Places
How to get there
Photo Gallery
Contact Us
 

Promotion
Facebook

 
Facebook
How to get there
How to get there
 

การเดินทางจากเชียงใหม่สู่ทัชสตาร์ รีสอร์ท
นั่งรถประจำทางสีเหลืองจากท่ารถประตูเชียงใหม่สู่อำเภอจอมทองซึ่งเป็นระยะทางประมาณ
58 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ลงรถที่สามแยกทางขึ้นดอยอินทนนท์
มีบริการรถรับ-ส่ง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่

รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 เข้าสู่จังหวัดลำปางแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 จากนั้นใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 108 และ 1009 ทัชสตาร์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ขวามือกิโลเมตรที่ 7 (ข้างโรงเรียนน้ำตกแม่กลาง) ก่อนถึงด่านตรวจแรก

 
 

รถโดยสารประจำทาง
สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 1 ณ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่
สายกรุงเทพฯ–ดอยเต่า-จอมทอง ผ่านทางเข้ารีสอร์ท โดยแจ้งกับพนักงานขับรถก่อนถึงสถานีปลายทางที่น้ำตกแม่กลางเพียง 500 เมตร

เครื่องบิน
สามารถใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

รถไฟ
สามารถใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย จากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีเชียงใหม่

 

 
 
 
 
สงวนสิทธิ์. ทัชสตาร์ รีสอร์ท ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ประเทศไทย
 
 

ทัชสตาร์ รีสอร์ท
สำนักงานกรุงเทพฯ: 166/1 ถนนประชาสงเคราะห์ 31 ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท์ 092-419-4142   โทรสาร: 02-692-0554
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 08.30-18.00 น.
สำนักงานเชียงใหม่: 130/1 ถนนจอมทอง-อินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง
อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ 50160   โทรสาร: 053-033-595
เอเย่นต์และลูกค้าทั่วไป : 088-154-9168, 053-033-594
หน่วยงานราชการ : 092-419-4142
หน่วยงานเอกชน : 080-589-9168
อีเมล: info@touchstarresort.com   www.touchstarresort.com

เวลาทำการ: จันทร์-อาทิตย์ 08.30-20.30 น.